IN-Z Tewerkstelling & Bredeschool

 

 

vzw IN-Z is een sociale economie organisatie. Ze ondernemen zonder commercieel belang en investeren volop in mensen en hun leefomgeving. Wij hebben 2 video's gemaakt voor hen. De eerste gaat over de algemene werking van IN-Z en stelt hun verschillende activiteiten voor. Het centrale thema is 'waardegedreven'. De tweede gaat meer specifiek in op hun samenwerking met Brede School.  

© Bizbook Channel 2014, All rights reserved - Bedrijfsnummer: 0468.561.072